Personen


Marco Deweirdt

Marco Deweirdt

Phd Student
marco.deweirdt@ugent.be

bureau: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 45 19

Onderzoeksonderwerpen: 

Daan Maertens

Daan Maertens

PhD Student
daan.maertens@ugent.be

bureau: 120 032

Tel: +32 – (0)9 – 264 45 19

Onderzoeksonderwerpen: 

Mijn onderzoek focust zich op de studie van interagerende kwantumvelden op gekromde ruimtetijden voorbij het perturbatief niveau, gebruik makend van variationele numerieke methoden gebaseerd op tensornetwerktoestanden. In het formalisme van tensornetwerken wordt de veeldeeltjesgolffunctie beschreven in termen van kwantumverstrengeling langs een virtuele bindiing, wat ons direct toelaat het verstrengelinsspectrum te bestuderen. Voor ééndimensionele systemen geeft de matrix product state (MPS) ons een ansatz die een efficiënte parametrizatie is van de lage-energie toestanden in de veeldeeltjes-Hilbertruimte.

In mijn doctoraat zou ik graag deze technieken toepassen op (1+1)-dimensionale toy models op zwarte gaten en kosmologische ruimtetijden. Dit is voornamelijk ongeëxploreerd terrein en buiten het bereik van alternatieve technieken, zoals bijvoorbeeld Monte Carlo sampling. Deze aanpak zou kunnen leiden tot ab initio niet-perturbatieve simulaties van intrigerende fenomenen zoals de productie van Hawkingstraling en kosmische dichtheidsperturbaties van het vacuüm.

Lander Burgelman

Lander Burgelman

Phd Student
lander.burgelman@ugent.be

bureau: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 45 19

Onderzoeksonderwerpen: 

Lukas Devos

Lukas Devos

Phd Student
lukas.devos@ugent.be

bureau: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 45 19

Onderzoeksonderwerpen: 

Bastiaan Aelbrecht

Bastiaan Aelbrecht

Phd Student
bastiaan.aelbrecht@ugent.be

bureau: 120 032

Tel: +32 – (0)9 – 264 45 19

 

Onderzoeksonderwerpen:

Continue tensornetwerken voor kwantumveldentheorieën

Quinten Mortier

Quinten Mortier

Phd Student
quinten.mortier@ugent.be

bureau: 120 032

Tel: +32 – (0)9 – 264 45 19

 

Onderzoeksonderwerpen: 

Hamiltoniaanse renormalisatiegroep voor uitgebreide kwantumsystemen
Continue tensornetwerken (vooral cMERA)
(Gaussiaanse) fermionische PEPS
Markus Hauru

Markus Hauru

Postdoc
markus.hauru@ugent.be

bureau: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 49 76

 

Onderzoeksonderwerpen: 

Ik doe onderzoek over tensornetwerkmethoden voor veeldeeltjesfysica, in het bijzonder met betrekking tot groepstransformaties bij real-space renormalisatie en decoherentie.

Tom Vieijra

Tom Vieijra

Phd Student
tom.vieijra@ugent.be

bureau: 120 032

Tel: +32 – (0)9 – 264 45 19

 

Onderzoeksonderwerpen: 

– Methoden geïnspireerd door machine learning voor sterk gecorreleerde (kwantum en klassiek) veellichamensystemen
– Technieken geïnspireerd door de fysica in machine learning
– Fasetransities in veellichamenfysica
Laurens Lootens

Laurens Lootens

Phd Student

laurens.lootens@ugent.be

bureau: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 49 76

 

Onderzoeksonderwerpen: 

Topologische orde met tensornetwerken
2D stat mech modellen aan kriticiteit  met vreemde correlatoren
(Niet-) unitaire fusiecategorieën en hun relatie met (logaritmische) conforme veldentheorieën
Laurens Vanderstraeten

Laurens Vanderstraeten

Postdoc

laurens.vanderstraeten@ugent.be

office: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 48 38

 

Onderzoeksonderwerpen:

Matrix producttoestanden en raakruimte methoden
Dynamica bij lage energie van kwantumspinketens
Projected entangled-pair states: grondtoestanden en excitaties

 

Karel Van Acoleyen

Karel Van Acoleyen

Postdoc

karel.vanacoleyen@ugent.be

bureau:  120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 47 62

 

Onderwijs:

Relativiteitstheorie
Relativiteitstheorie en klassieke velden

 

Jutho Haegeman

Jutho Haegeman

Professor

jutho.haegeman@ugent.be

bureau: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 49 71

 

Onderzoek:

Mijn interesse gaat uit naar sterk gecorreleerde kwantum veel-lichaam systemen en exotische fenomenen in de fysica van de kwantum-gecondenseerde materie. Mijn onderzoek is gericht op de studie van deze systemen door gebruik te maken van het formalisme van tensornetwerken, die een waarheidsgetrouwe beschrijving geven van kwantum veel-lichaam toestanden aan lage energie, zoals gemotiveerd door de schaling van entanglement entropie op basis van de oppervlaktewet. Enerzijds maken tensornetwerktoestanden het mogelijk om correcte ab-initio simulaties uit te voeren van de eigenschappen bij lage energie van sterk interagerende Hamiltonianen, terwijl anderzijds ze ons toelaten algemene vragen te beantwoorden vanuit het standpunt van de golffunctie, ongeacht de details van om het eender welke Hamiltoniaan of Lagrangiaan. Tensornetwerktoestanden leveren ook een interessante, nieuwe invalshoek op holografie en kwantumgravitatie.

Google ScholararXivPhD thesisGithub

Onderwijs:

Ik geef momenteel een cursus in Electromagnetisme (tweede Bachelor Fysica en Sterrenkunde, UGent)

Persoonlijke interesses:

Hiking en fotografie

Robijn Vanhove

Robijn Vanhove

PhD student

robijn.vanhove@ugent.be

bureau: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 49 76

 

Onderzoeksonderwerpen:

Tensornetwerktheorie voor topologische orde
Symmetrie-beschermde fasedetectie met tensornetwerken in topologische orde
Anomalieën in systemen van gecondenseerde materie
Numerieke simulatie met projected entangled pair states

 

 

 

Benoît Tuybens

Benoît Tuybens

PhD student

benoit.tuybens@ugent.be

bureau:  120.032

Tel:  +32 – (0)9 – 264 45 19

 

Onderzoeksonderwerpen:

Entanglement voor ijktheorieën (en kwantumveldentheorieën)
Continue tensornetwerktoestanden (cMPS en cMERA) voor kwantumveldentheorieën
Quenches (real-time evolutie) in kwantumveldentheorieën (bijvoorbeeld het Schwingermodel) door gebruik van tijdsafhankelijke cMPS ansatz

Bram Vanhecke

Bram Vanhecke

PhD student

bavhecke.vanhecke@ugent.be

bureau:  120 005

Tel:  +32 – (0)9 – 264 49 76

 

Onderzoeksonderwerpen:

Ik bestudeer klassieke rooster- en kwantumijktheorie, door gebruik te maken van verschillende tensornetwerktechnieken

Alexis Schotte

Alexis Schotte

Phd student

alexis.schotte@ugent.be

office:  120 005

Tel:  +32  – (0)9 – 264 49 76

 

Onderzoeksonderwerpen:

Anyonen en topologische orde
Topologische kwantumberekening en foutcorrectiecodes

Frank Verstraete

Frank Verstraete

Professor

frank.verstraete@ugent.be

bureau: 120 006

Tel:  +32 – (0)9 – 264 48 02

 

Onderzoeksonderwerpen:

Kwantuminformatietheorie en de theorie van entanglement.
Sterk gecorreleerde kwantumsystemen en hun numerieke simulatie.
Lineaire en multilineaire algebra.

Klaas Gunst

Klaas Gunst

PhD student

klaas.gunst@ugent.be

bureau:  120 005

Tel:  +32  – (0)9 – 264 49 76

 

Onderzoeksonderwerpen:

De toepassing van tensornetwerken op kwantumchemische systemen

Gertian Roose

Gertian Roose

PhD student

gertian.roose@ugent.be

office: 120 032

Tel: +32 – (0)9 – 264 45 19

 

Onderzoeksonderwerpen:

Dynamische massageneratie in het Gross-Neveu model door gebruik van tensornetwerkmethoden

Maarten Van Damme

Maarten Van Damme

PhD student

maarten.vandamme@ugent.be

bureau: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 49 76

 

Onderzoeksonderwerpen:

Onderzoek van spin-keten excitaties door gebruik van matrix producttoestanden

Simulatie van thermalisatie