Personen


Quinten Mortier

Quinten Mortier

Phd Student
quinten.mortier@ugent.be

bureau: 120 032

Tel: +32 – (0)9 – 264 45 19

 

Onderzoeksonderwerpen: 

Hamiltoniaanse renormalisatiegroep voor uitgebreide kwantumsystemen
Continue tensornetwerken (vooral cMERA)
(Gaussiaanse) fermionische PEPS
Markus Hauru

Markus Hauru

Postdoc
markus.hauru@ugent.be

bureau: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 49 76

 

Onderzoeksonderwerpen: 

Ik doe onderzoek over tensornetwerkmethoden voor veeldeeltjesfysica, in het bijzonder met betrekking tot groepstransformaties bij real-space renormalisatie en decoherentie.

Tom Vieijra

Tom Vieijra

Phd Student
tom.vieijra@ugent.be

bureau: 120 032

Tel: +32 – (0)9 – 264 45 19

 

Onderzoeksonderwerpen: 

– Methoden geïnspireerd door machine learning voor sterk gecorreleerde (kwantum en klassiek) veellichamensystemen
– Technieken geïnspireerd door de fysica in machine learning
– Fasetransities in veellichamenfysica
Jacopo de Nardis

Jacopo de Nardis

Postdoc
jacopo.denardis@ugent.be

bureau: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 48 38

 

Onderzoeksonderwerpen: 

—  Kwantumdynamica uit evenwicht in spinketens en Bose-gassen (Gegeneraliseerde Gibbs ensembles, gegeneraliseerde hydrodynamica)
— Correlatiefuncties in sterk gecorreleerde kwantumsystemen in 1d (Bethe Ansatz, Algebraïsche Bethe Anzatz, vormfactoren, Bootstrap methode)
— Stochastische modellen uit evenwicht (Stochastische groei van interfaces, KPZ-vergelijkingen, vertexmodellen)
Andrew Hallam

Andrew Hallam

Postdoc

andrew.hallam@ugent.be

bureau: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 49 71

 

Onderzoeksonderwerpen: 

De toepassing van tensornetwerken op padintegralen
Dynamica uit evenwicht en thermalisatie in kwantumspinketens
De wisselwerking tussen tensornetwerken en machine learning
Laurens Lootens

Laurens Lootens

Phd Student

laurens.lootens@ugent.be

bureau: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 49 76

 

Onderzoeksonderwerpen: 

Topologische orde met tensornetwerken
2D stat mech modellen aan kriticiteit  met vreemde correlatoren
(Niet-) unitaire fusiecategorieën en hun relatie met (logaritmische) conforme veldentheorieën

Gert Vercleyen

Phd Student
gert.vercleyen@ugent.be

bureau: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 49 76

 

Onderzoeksonderwerpen: 

Mijn onderzoeksonderwerpen bevinden zich op de interface tussen wiskunde en fysica. Momenteel doe ik onderzoek over de volgende onderwerpen:

  • Integreerbaarheid
  • Kwantumgroepen
  • Hopf-algebra’s en de Bethe ansatz en de rol die tensornetwerken spelen bij deze twee begrippen.
  • De interactie tussen tensornetwerken en categorietheorie
Matthias Bal

Matthias Bal

PhD student

matthias.bal@ugent.be

office: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 49 76

 

Onderzoeksonderwerpen:

Tensornetwerken en real-space renormalisatie

 

 

Laurens Vanderstraeten

Laurens Vanderstraeten

Postdoc

laurens.vanderstraeten@ugent.be

office: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 48 38

 

Onderzoeksonderwerpen:

Matrix producttoestanden en raakruimte methoden
Dynamica bij lage energie van kwantumspinketens
Projected entangled-pair states: grondtoestanden en excitaties

 

Karel Van Acoleyen

Karel Van Acoleyen

Postdoc

karel.vanacoleyen@ugent.be

bureau:  120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 47 62

 

Onderwijs:

Relativiteitstheorie
Relativiteitstheorie en klassieke velden

 

Jutho Haegeman

Jutho Haegeman

Professor

jutho.haegeman@ugent.be

bureau: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 49 71

 

Onderzoek:

Mijn interesse gaat uit naar sterk gecorreleerde kwantum veel-lichaam systemen en exotische fenomenen in de fysica van de kwantum-gecondenseerde materie. Mijn onderzoek is gericht op de studie van deze systemen door gebruik te maken van het formalisme van tensornetwerken, die een waarheidsgetrouwe beschrijving geven van kwantum veel-lichaam toestanden aan lage energie, zoals gemotiveerd door de schaling van entanglement entropie op basis van de oppervlaktewet. Enerzijds maken tensornetwerktoestanden het mogelijk om correcte ab-initio simulaties uit te voeren van de eigenschappen bij lage energie van sterk interagerende Hamiltonianen, terwijl anderzijds ze ons toelaten algemene vragen te beantwoorden vanuit het standpunt van de golffunctie, ongeacht de details van om het eender welke Hamiltoniaan of Lagrangiaan. Tensornetwerktoestanden leveren ook een interessante, nieuwe invalshoek op holografie en kwantumgravitatie.

Google ScholararXivPhD thesisGithub

Onderwijs:

Ik geef momenteel een cursus in Electromagnetisme (tweede Bachelor Fysica en Sterrenkunde, UGent)

Persoonlijke interesses:

Hiking en fotografie

Robijn Vanhove

Robijn Vanhove

PhD student

robijn.vanhove@ugent.be

bureau: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 49 76

 

Onderzoeksonderwerpen:

Tensornetwerktheorie voor topologische orde
Symmetrie-beschermde fasedetectie met tensornetwerken in topologische orde
Anomalieën in systemen van gecondenseerde materie
Numerieke simulatie met projected entangled pair states

 

 

 

Benoît Tuybens

Benoît Tuybens

PhD student

benoit.tuybens@ugent.be

bureau:  120.032

Tel:  +32 – (0)9 – 264 45 19

 

Onderzoeksonderwerpen:

Entanglement voor ijktheorieën (en kwantumveldentheorieën)
Continue tensornetwerktoestanden (cMPS en cMERA) voor kwantumveldentheorieën
Quenches (real-time evolutie) in kwantumveldentheorieën (bijvoorbeeld het Schwingermodel) door gebruik van tijdsafhankelijke cMPS ansatz

Nele Callebaut

Nele Callebaut

FWO postdoc

nele_callebaut@hotmail.com

bureau: 120 033
Tel: +32 – (0)9 – 264 96 58

 

Onderzoeksonderwerpen:

AdS/CFT   In het bijzonder en het meest recent: AdS3/CFT2, het verband met tensornetwerken, de kinematische ruimte, enz.
Entanglement in holografie

 

 

 

 

Volkher Scholz

Volkher Scholz

Postdoc - former member of our research group at Ghent University

volkher.scholz@gmail.com

 

Onderzoeksonderwerpen:

Mijn onderzoeksgebied is de wetenschap van kwantuminformatie, een interdisciplinaire tak tussen fysica, wiskunde en computerwetenschappen. Ik richt mezelf op het leggen van verbanden tussen theoretische fysica, wiskunde — vooral functionele analyse en oneindig-dimensionale algebra — en theoretische computerwetenschappen met het doel nieuwe inzichten te verwerven in de aard van kwantummechanische systemen. Naast wetenschappelijke nieuwsgierigheid is één van mijn voornaamste drijfveren het voorstellen van nieuwe technieken voor information processing.

Mijn multidisciplinair onderzoek gaat van domeinen binnen de theoretische fysica zoals kwantumveldentheorieën of de transporteigenschappen van roostersystemen naar onderwerpen binnen de theoretische computerwetenschappen zoals kwantumcryptografie of niet-commutatieve optimalisatie, en ook bestudeer ik wiskundige vragen over de theorie van operator-algebra’s en operatorruimten.

In mijn huidig onderzoek streef ik ernaar om ons inzicht te verbeteren in kwantumsystemen met oneindig veel vrijheidsgraden. Voorbeelden van dergelijke systemen zijn kwantumveldentheorieën of meer in het algemeen, kwantumsystemen beschreven door oneindig-dimensionale Hilbertruimtes, zoals fotonische systemen.

 

 

Jos Vandoorsselaere

Jos Vandoorsselaere

Postdoc - former member of our research group at Ghent University

jvdoorss@gmail.com

 

Onderzoeksonderwerpen:

De effecten geïnduceerd door een magnetisch veld in ijktheorieën en theorieën van de gecondenseerde materie.

Bram Vanhecke

Bram Vanhecke

PhD student

bavhecke.vanhecke@ugent.be

bureau:  120 005

Tel:  +32 – (0)9 – 264 49 76

 

Onderzoeksonderwerpen:

Ik bestudeer klassieke rooster- en kwantumijktheorie, door gebruik te maken van verschillende tensornetwerktechnieken

Alexis Schotte

Alexis Schotte

Phd student

alexis.schotte@ugent.be

office:  120 005

Tel:  +32  – (0)9 – 264 49 76

 

Onderzoeksonderwerpen:

Anyonen en topologische orde
Topologische kwantumberekening en foutcorrectiecodes

Frank Verstraete

Frank Verstraete

Professor

frank.verstraete@ugent.be

bureau: 120 006

Tel:  +32 – (0)9 – 264 48 02

 

Onderzoeksonderwerpen:

Kwantuminformatietheorie en de theorie van entanglement.
Sterk gecorreleerde kwantumsystemen en hun numerieke simulatie.
Lineaire en multilineaire algebra.

Klaas Gunst

Klaas Gunst

PhD student

klaas.gunst@ugent.be

bureau:  120 005

Tel:  +32  – (0)9 – 264 49 76

 

Onderzoeksonderwerpen:

De toepassing van tensornetwerken op kwantumchemische systemen

Stijn De Baerdemacker

Stijn De Baerdemacker

Postdoc

stijn.debaerdemacker@ugent.be

bureau: 120.005

Tel: +32 – (0)9 – 264 48 38

 

Onderzoek

(Kwantum) veel-lichaam systemen, groot en klein

Onze wereld maakt nu een paradigmaverschuiving mee dankzij steeds betere ontwikkelingen in High Performance Computing (HPC) en een toenemende hoeveelheid aan numerieke en experimentele data. Ondanks de toename in computationele middelen, blijft het toch moeilijk om vat te krijgen op sommige veel-lichaam systemen. Denk aan de supergeleiders aan hoge Tc, of de grote, complexe (bio)-moleculen met veelvoudige transitiemetalen. Een typisch kenmerk van deze systemen is een groot gehalte aan kwantumcorrelaties die niet kunnen worden gevat via een conventionele benadering. Het is duidelijk dat er een gebrek is aan cruciale bouwstenen op het elementaire kwantumniveau. Het doel van mijn onderzoek is om deze cruciale bouwstenen te vinden, en om computationeel efficiënte kwantum veel-lichaam theorieën errond op te bouwen.  Een belangrijk onderwerp in mijn onderzoek is momenteel “het overschrijden van afleidbaarheid”.  Conventionele kwantum veel-lichaam methoden beginnen bij niet gecorreleerde kwantumtoestanden waarop vervolgens kwantumcorrelaties worden ingebouwd. Hoewel ze meer symmetrisch zijn dan hun niet afleidbare tegenhangers, hebben afleidbare systemen vaak deze sterke kwantumcorrelaties van nature uit al ingebouwd. Dankzij vele stellingen over afleidbaarheid (Gaudin, Slavnov, Borchardt, …) is het mogelijk om een stap verder te gaan dan niet gecorreleerde basissen. Ik heb een aantal lezingen gehouden aan het CEA Saclay, en de notities daarvan kunt u vinden op  http://users.ugent.be/~sdbaerde/saclaylectures.html

Hieronder vindt u recente artikelen over dit onderwerp:

A new mean-field method suitable for strongly correlated electrons: computationally facile antisymmetric products of nonorthogonal geminals
Peter Limacher, Paul Ayers, Paul Johnson, Stijn De Baerdemacker, Dimitri Van Neck, Patrick Bultinck
Journal of Chemical Theory and Computation 9, 1394 (2013)
[doi:10.1021/ct300902c]

Efficient description of strongly correlated electrons with mean-field cost
Katharina Boguslawski, Pavel Tecmer, Paul Ayers, Patrick Bultinck, Stijn De Baerdemacker, Dimitri Van Neck
Physical Review B89, 201106 (2014)
[doi:10.1103/PhysRevB.89.201106]

A variational method for integrability-breaking Richardson-Gaudin models
Pieter Claeys, Jean-Sebastien Caux, Dimitri Van Neck, Stijn De Baerdemacker
[arXiv:1707.06793]  orcid nr: 0000-0001-7933-3227

Gertian Roose

Gertian Roose

PhD student

gertian.roose@ugent.be

office: 120 032

Tel: +32 – (0)9 – 264 45 19

 

Onderzoeksonderwerpen:

Dynamische massageneratie in het Gross-Neveu model door gebruik van tensornetwerkmethoden

Maarten Van Damme

Maarten Van Damme

PhD student

maarten.vandamme@ugent.be

bureau: 120 005

Tel: +32 – (0)9 – 264 49 76

 

Onderzoeksonderwerpen:

Onderzoek van spin-keten excitaties door gebruik van matrix producttoestanden

Simulatie van thermalisatie

Jonas Verhellen

Jonas Verhellen

PhD student

jonas.verhellen@ugent.be

bureau: 120 032

Tel: +32 – (0)9 – 264 45 19

 

Onderzoeksonderwerpen

Continue Tensornetwerken voor Kwantumveldentheorieën

In de voorbije twee tot drie decennia zijn concepten in de kwantuminformatie – in het bijzonder entanglement entropie en gelijkaardige begrippen – met succes gebruikt om kwantum veel-lichaam systemen beter te begrijpen. Dit onderzoeksdomein heeft aanleiding gegeven tot het ontstaan van het nieuwe en interessante concept van een “tensornetwerk” – een gepaste grondtoestand Ansatz dat lage-energietoestanden van kwantum veel-lichaam systemen waarheidsgetrouw beschrijft. De poging om deze tensornetwerkideeën uit te breiden tot kwantumveldentheoriëen is sterk gemotiveerd door het hechte verband tussen de fysica van de gecondenseerde materie en de studie van kwantumveldentheorie.

Holografie en Kwantuminformatie

In de tweede helft van de vorige eeuw werd er uit de thermodynamische zwarte-gaten fysica afgeleid dat bepaalde facetten van kwantumgravitatie kunnen worden beschreven door de vrijheidsgraden in kwantumveldentheorie van een (zogenaamd holografisch) oppervlak van een lagere dimensie. De hypothese dat de bewering hierboven geldt voor alle realistische kwantumgravitatietheorieën is algemeen gekend als het holografische principe. Recent zijn er sterke verbanden ontdekt tussen het holografische principe en aspecten van kwantuminformatie, zoals entanglement entropie en kwantumfoutcorrectie. Daarnaast zijn er tensornetwerktechnieken ontworpen om de verdere ontwikkeling van de kwantuminformatietheorie in de holografie te ondersteunen.

Computationele Vloeistofdynamica (met een sterke voorkeur voor MHD)

In het verleden heb ik onderzoek gedaan over de theorie van de perfecte magnetohydrodynamica, een vloeistofmodel voor plasmafysica, op zowel een theoretisch als op een louter computationeel niveau. Hoewel ik momenteel geen verder actief onderzoek verricht in dit domein, ben ik sterk geïnteresseerd in dit onderwerp. De technieken uit de computationele vloeistofdynamica blijven sterk relevant in mijn huidig onderzoek, want variationele optimalisatie bij tensornetwerken vereist ook een numerieke benadering gericht op niet-lineaire normale en partiële differentiaalvergerlijkingen.